CANZONI MATERANEIerta ChÍlonna

 

Jerta chÍlonna meiÍ, ierta chÍlonna,

mÍ fe mÍrÍ' l'amor, ue dÍ passiona.

MÍ fe mÍrÍ' la monda a nenna a nenna,

dÍ passiona, dÍ passiona. DÍ passiona,

mÍ fa mÍrÍ' la monda a nenna a nenna,

dÍ passiona, dÍ passiona.

E dÍ passiona tegghia a fa mÍrÍ'

quanni da nanda chesa

uŤ a bnÍ passeia.

QuannÍ da nanda chesa a nenna a nenna,

a bnÍ passeia, a bnÍ passeia,

a bnÍ passeia,

quannÍ da nanda chesa a nenna a nenna,

a bnÍ passeia, a bnÍ passeia.

ecc.. ecc..

Alta colonna

 

Alta colonna mia, alta colonna,

mi fai morire l'amore, ue di passione.

Mi fai morire l'amante a nenna a nenna,

di passione, di passione. Di passione,

mi fai morire l'amante a nenna a nenna,

di passione, di passione.

E di passione ti devo far morire

quando davanti casa

verrai a passare.

Quando davanti casa a nenna a nenna

verrai a passare, verrai a passare,

verrai a passare,

quando davanti casa a nenna nenna,

verrai a passare, verrai a passare.

ecc.. ecc..

 

CANZONI MATERANE