CANZONI MATERANEBella maiÍ affaccÍtÍ do paratÍ

 

Bella maiÍ affaccÍtÍ do paratÍ

ca tÍ rÍ dÍscÍ do quatt paralÍ,

chÍss paralÍ quandÍ so sÍchirÍ

quann rÍ mŗ dÍscÍ ma stŤ tutt i diÍ.

ChÍss paralÍ quandÍ so sacratÍ

i quann rÍ mŗ dÍscÍ ma stŗ a ciarÍ a ciarÍ,

rÍ mŗ dÍscÍ ma stŗ a ciarÍ a ciarÍ

abbdŤ na chiondÍ dÍ masÍnÍchelÍ.

MasnÍchelÍ nan putÍ avaiÍ

ca cherÍ i cosa ca mamm ho sapaiÍ,

cÍ ierÍ cosa ca mamm non ho sapaiÍ

tÍ devÍ iÍrostÍ i masÍnÍchelÍ.

ecc.. ecc..

Bella mia affacciati dal muro

 

Bella mia affacciati dal muro

che ti devo dire due, quattro parole,

queste parole sono tanto sicure

che quando le diremo staremo tutti e due.

Queste parole sono tanto segrete

che quando le diremo staremo a cera a cera,

quando le diremo staremo a cera a cera

come una pianta di basilico.

Basilico non ne puoi avere

perchŤ quella Ť cosa che mamma deve sapere,

se era cosa che mamma non doveva sapere,

ti avrei dato il vaso e il basilico.

ecc.. ecc..CANZONI MATERANE