CANZONI MATERANEDÍrÍmbett a la JÍravÍnÍ

 

DÍrÍmbett a la jÍravÍnÍ,

menÍ n'aria fÍna fÍna

i a me quandÍ mÍ piescÍ lu nomÍ

dÍ chiamortÍ ZarafÍnÍ.

Pass u virnÍ i venÍ la statÍ'

venÍ u timbÍ du pÍmmÍdorÍ

bella maiÍ faciÍmÍ l'amorÍ,

quann iŤ l'ora nÍ ma spÍsŤ.

E tu statt bona MarÍiÍ

e tu bona sera MarÍiÍ

natazzÍchÍ pacienzÍ cÍ avÍmÍ,

arrÍvemÍ addÚ nanzÍ potÍ iÍ.

ecc.. ecc..

Dirimpetto alla gravina

 

Dirimpetto alla gravina,

mena un'aria fina fina

e a me quanto mi piace il nome

di chiamarti Serafina.

Passa l'inverno e viene l'estate

viene il tempo dei pomodori

bella mia facciamo l'amore,

quando Ť l'ora ci sposeremo.

E tu statti bene Maria

e tu buona sera Maria

un altro pÚ di pazienza che abbiamo

arriviamo dove non si puÚ arrivare.

ecc.. ecc..

 


CANZONI MATERANE