CANZONI MATERANE 

La cupa cupa

 

Mo so binutÍ e mo sond'arrivatÍ

mo so binutÍ e mo sond'arrivatÍ

chess'iŗ la voscia ci la canÍscita

chess'iŗ la voscia ci la canÍscita.

PrÍmÍ dÍ candeiÍ mÍ cerca dÍ scuseiÍ

prÍmÍ dÍ candeiÍ mÍ cerca dÍ scuseiÍ

ch'angorÍ li fott anguna mangonzÍ

ch'angorÍ li fott anguna mangonzÍ.

E la mangonzÍ na fe nata ...

uemÍ la mangonzÍ na fe nata ...

stetÍ a parleiÍ i mÍ fascÍtÍ sÍbbagliŤ

stetÍ a parleiÍ i mÍ fascÍtÍ sÍbbagliŤ.

IÍ so binutÍ da lundana via

iÍ so binutÍ da lundana via

pÍ rÍvÍriÍ a vosta signuria

pÍ rÍvÍriÍ a vosta signuria.

ecc.. ecc..

La cupa cupa

 

Mo son venuto e mo sono arrivato

mo son venuto e mo sono arrivato

questa Ť la voce se la conoscete

questa Ť la voce se la conoscete.

Prima di cantare cerco di scusarmi

prima di cantare cerco di scusarmi

ancora l'ho fatta qualche mancanza

ancora l'ho fatta qualche mancanza.

E la mancanza ....

e la mancanza .....

state parlando e mi fate sbagliare

state parlando e mi fate sbagliare.

Io son venuto da lontana via

io son venuto da lontana via

per riverire a vostra signoria

per riverire a vostra signoria.

ecc.. ecc..

 

CANZONI MATERANE