CANZONI MATERANEQuannê lu vecchiê sê volzê accaseiê

 

Quannê lu vecchiê sê volzê accaseiê,

na giovêna vacandia se volzê pigghieiê,

azzicchêtê a me ninnella mia

azzicchêtê a me ne ne.

Quannê sciornê alla chiesia pê spêseiê,

u vecchiê vlevê aitê a gnano schelê,

azzicchêtê a me ninnella mia

azzicchêtê a me ne ne.

Quannê sciornê alla tavla pê mangeiê,

u vecchiê la magghia cosê na la ruscuevê,

azzicchêtê a me ninnella mia

azzicchêtê a me ne ne.

Quannê sciornê alla chesa pê cucueiê,

u vecchiê vlevê aitê a gnane u litt,

azzicchêtê a me ninnella mia

azzicchêtê a me ne ne.

E quannê la nett mbundê a menzannett,

la povra ninnella si fatt na chepê dê chiandê,

azzicchêtê a me ninnella mia

azzicchêtê a me ne ne.

ecc.. ecc..

Quando il vecchio si volle sposare

 

Quando il vecchio si volle sposare,

una giovane nubile si volle prendere

accostati a me ninnella mia

accostati a me ne ne.

Quando andarono in chiesa per sposarsi,

il vecchio voleva aiuto a salire le scale,

accostati a me ninnella mia

accostati a me ne ne.

Quando andarono alla tavola per mangiare,

il vecchio la cosa migliore non la rosicchiava,

accostati a me ninnella mia

accostati a me ne ne.

Quando andarono a casa per coricarsi,

il vecchio voleva aiuto a salire il letto,

accostati a me ninnella mia

accostati a me ne ne.

E quando arrivo mezzanotte in punto,

la povera ragazza si fece un sacco di pianto,

accostati a me ninnella mia

accostati a me ne ne.

ecc.. ecc..

 

CANZONI MATERANE